Zoals aangekondigd is tijdens de gemeenteraad van vorige dinsdag 25 juni de bespreking doorgegaan van een onderwerp dat ons allen aanbelangt: de inrichting van Halle-Dorp. We zijn dus naar de gemeenteraad gegaan, waar volgens de ontvangen documenten volgend punt besproken werd.

agenda2

Een zeer omfloerste tekst over “afspraken” met Van Roey die nu moesten worden vastgelegd in een overeenkomst. We hadden het aanvoelen dat hier bedoeld werd: de goedkeuring van het volgend schijfje van de dorpsinrichting, waarover met niemand van het dorp werd gesproken (behoudens de PPS-werkgroep, maar dat blijft blijkbaar nog steeds “geheim”). Van 22.30 uur tot 01.30 uur, drie uur lang, werd dit punt besproken, en ondanks duidelijke argumenten van de voltallige oppositie werd de overeenkomst door de meerderheid goedgekeurd.

De audio-opname staat ondertussen op de website van de gemeente Zoersel. Wie wil kan de bespreking beluisteren door op de volgende vetgedrukte tekst hieronder te klikken.

Deze dorpsinrichting gaat ervan uit dat er een vergunning komt voor de zaal in de pastorijtuin, ondanks de vele bezwaren en het lopende beroep dat Overhal vzw heeft aangetekend bij de Bestendige Deputatie. Is een beroepsschrift dan geen document dat geen betekenis heeft? We menen dat in een democratisch bestel respect moet betoond worden voor de procedures die inspraak voor de bevolking voorzien!

En zie, op vrijdag 28 juni lezen we in de nieuwsbrief van de gemeente.

agenda

Zonder dat de bevolking van Halle werd geraadpleegd, werd dus een ontwerp opgemaakt en nu goedgekeurd door de gemeenteraad. Nochtans menen we dat de gemeente heeft beloofd om overleg te plegen voor elke stap. Er wordt een plannetje op de gemeentelijke website gegeven, dat nauwelijks leesbaar is. Het voorliggende plan blijft de oude pijnpunten vertonen, en voegt er nog nieuwe kemels aan toe:

  • een belangrijk stuk van de tuin langs de Vogelzang verdwijnt voor een (onveilige!) dwarse parking
  • de bestaande parkeerplaatsen aan de kerk worden herschikt, zodat er ééntje meer is (die er vroeger ook was, maar die ooit werd afgevoerd) – een nodeloze uitgave. Men zegt dat die herschikking gebeurt om meer groen te scheppen, maar het plan toont niet meer groenstroken dan er nu al zijn
  • de bushaltes komen op de baan (in plaats van in de bestaande inhammetjes) met een verhoogd perronnetje, en richting Zandhoven wordt de halte verplaatst naar de AXA; de wachthokjes verdwijnen
  • langs heel Halle-Dorp (rijrichting Zandhoven) komen langsparkeerplaatsen op de zijkant van de weg, echter VEEL smaller dan de bestaande langsparkeerplaatsen rijrichting Ploeghalle
  • de haag rond (wat er overblijft van) de pastorijtuin wordt gekortwiekt tot ongeveer 1.20 meter, en in de tuin sneuvelen heel wat bomen en struiken
  • voor de kerk wordt een fietsenstalling gebouwd met een zitbank (met grotendeels zicht vlak op de muur en de ingangsdeur van de kerk) … niet echt een zinvolle uitgave als men dat DAAR inplant.

We voelen ons op onze ziel getrapt…

We houden u uiteraard op de hoogte van de verdere evolutie, zeker in verband met de uitspraak van de Bestendige Deputatie, die met 60 dagen werd uitgesteld!