Teken de petitie

Meer dan 700 Hallenaars vragen de gemeente om de plannen in het dossier ‘PPS Halle’ (Publiek-Private Samenwerking) grondig te wijzigen. Ze hebben dit aangegeven via een reactie op een Open Brief die in januari werd verspreid, via mails aan OverHal en via deze online petitie. Dit aantal stijgt elke dag verder.

Op deze website vind je alle info over PPS Halle en de bezwaren van de Hallenaars.

Concreet worden 4 vragen uitdrukkelijk aan het gemeentebestuur gesteld:

  1. Voorzie concrete maatregelen om de verkeersveiligheid in Halle-Dorp te verbeteren: minder doorgaand verkeer, gecontroleerde veilige snelheid in de dorpskom, veilige doorgangswegen en oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
  2. Behoud het unieke dorpszicht van kerk, pastorij en pastorijtuin: opfrissing van de groene parking aan de kerk, inrichten en openstellen van de pastorijtuin voor rustige ontspanning voor jong en oud, sanering van de gelijkvloerse vergaderruimte in de living van de pastorij en openstelling voor plaatselijke verenigingen.
  3. Voorzie de nieuwe dorpszaal (renovatie of nieuwbouw, volgens de huidige normen – zeker wat betreft geluidsisolatie) én parking op de plaats van de huidige zaal Sint-Maarten of de villa Markey: een zaal voor plaatselijke samenkomsten, feestelijkheden en voorstellingen, betaalbaar zoals heden voor alle betrokkenen.
  4. Spreid de inplanting van de voorziene sociale woningen en beperk het aantal wooneenheden, op te richten in de plaats van de school van de Lindedreef tot 12.

Sta je achter deze vragen aan het gemeentebestuur?

Sluit je dan vandaag nog aan bij de Burgerbeweging OverHal en teken deze petitie!

https://www.petities24.com/emb/169552

Hang ook de affiche van OverHal aan je raam. Deze werd verdeeld in het centrum van Halle. Geen affiche in je bus gevonden? Dan kun je hier de Raamaffiche downloaden.

Bedankt voor je steun voor de toekomst van een leefbaar en mooi Halle!

%d bloggers liken dit: