Nadat de gemeente Zoersel zichzelf een vergunning had verleend voor het bouwen van een dorpszaal in de tuin van de pastorij van Halle, tekende OVERHAL vzw hiertegen beroep aan bij de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen, hierin gesterkt door 446 indieners van bezwaarschriften tegen de geplande zaal.

Een hoorzitting was voor volgende week dinsdag gepland, maar we vernamen via onze advocaat dat die werd uitgesteld omdat volgens de provincie eerst nog bijkomende adviezen nodig zijn. Een beslissing zal dus zeker nog even op zich laten wachten.

Zeer tot onze verbazing horen we nu dat het schepencollege van Zoersel handelt alsof de vergunning reeds verleend is, en op de Gemeenteraad van dinsdag aanstaande 25 juni reeds een vervolgdossier wil laten goedkeuren voor de omgevingswerken.

Wat gebeurt er hier toch?

Het gemeentebestuur heeft steeds beloofd dat er inspraak zou zijn bij alle stappen in het PPS-dossier voor de herinrichting van de dorpskern van Halle. Het plan van de omgevingswerken is bij niemand bekend (misschien wel bij de PPS-werkgroep, maar daar heerst zwijgplicht).

En nu wordt er  – zonder enige vorm van inspraak van de bevolking – al goedkeuring van de gemeenteraad gevraagd voor een contract met de aannemer.

Bovendien hebben die werken enkel maar zin als de zaal – tegen de wil van de bevolking in – zou gebouwd worden in de pastorijtuin… en juist daartegen loopt momenteel een beroepsprocedure, ingespannen door Overhal vzw.

Overhal vzw dringt er dan ook op aan dat respect zou betoond worden voor het verloop van de beroepsprocedure, en dat alle plannen met de betrokkenen zouden worden overlegd alvorens men met aannemers engagementen zou opnemen, die de belastingbetaler veel geld kunnen kosten.

Een delegatie van OverHal zal aanwezig zijn op de gemeenteraad om deze vraag kracht bij te zetten.