Op 19 oktober 2018 verschenen de gele plakkaten rond de pastorijtuin: de start van het openbaar onderzoek voor de dorpszaal in de tuin van de pastorij in Halle.

Hiertegen werden 446 bezwaren ingediend op 20 november 2018.

Op 6 februari 2019 verleende de gemeente Zoersel zichzelf de vergunning, ondanks deze bezwaren.

Hiertegen heeft de vzw OverHal beroep aangetekend bij de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen op 5 maart 2019, met de financiële steun van heel wat Hallenaars, zodat we een gespecialiseerd advocaat konden aanstellen.

Op 25 juni 2019 zou de hoorzitting doorgaan in het Provinciehuis. Deze werd echter met 60 dagen uitgesteld omdat er nog geen watertoets was gebeurd, een tekort in het dossier van de gemeente.

Op dezelfde dag vond een gemeenteraad plaats. Op de agenda stond een nieuw ontwerp van inrichting van de omgeving van de kerk en de pastorij (klik hier voor de plannen).

Omdat de provincie nog geen uitspraak had gedaan in de procedure van de dorpszaal zelf vroeg de voltallige oppositie om dit punt te verdagen en nog geen extra engagement aan te gaan naar Van Roey.

De meerderheid negeerde deze vraag en keurde de plannen goed, zonder enige raadpleging van de Halse bevolking en zonder een uitspraak van de Deputatie af te wachten.

Op 27 augustus 2019 keken we uit naar de  uitgestelde hoorzitting.

Zoals het de gewoonte is, kregen zowel de gemeente als OverHal enkele dagen vooraf het ontwerpbesluit dat door de provinciale diensten was opgemaakt.

Lees er meer over in dit artikel: “Geen vergunning wordt verleend.”