Een visie voor Halle

Op 5 en 6 november 2016 werd door de Gemeente Zoersel een infomarkt georganiseerd, onder de titel “Een Visie voor Halledorp”.

Hierop kwamen heel wat reacties van bezoekers, die aan de gemeente werden overgemaakt. Midden januari 2017 ontving wie had gereageerd een antwoord van de gemeente. Een antwoord dat voor een talrijke groep inwoners niet voldeed. Daarom heeft een initiatiefgroep van bezorgde burgers een Open Brief bedeeld in het centrum van Halle. Liefst 350 Hallenaars bezorgden de Open Brief ondertekend terug.

Volgende voorstellen van de initiatiefgroep werden quasi unaniem onderschreven door de Hallenaars.

  1. Voorzie concrete maatregelen om de verkeersveiligheid in Halle-Dorp te verbeteren: minder doorgaand verkeer, gecontroleerde veilige snelheid in de dorpskom, veilige doorgangswegen en oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
  2. Behoud het unieke dorpszicht van kerk, pastorij en pastorijtuin: opfrissing van de groene parking aan de kerk, inrichten en openstellen van de pastorijtuin voor rustige ontspanning voor jong en oud, sanering van de gelijkvloerse vergaderruimte in de living van de pastorij en openstelling voor plaatselijke verenigingen.
  3. Voorzie de nieuwe dorpszaal (renovatie of nieuwbouw, volgens de huidige normen – zeker wat betreft geluidsisolatie) én parking op de plaats van de huidige zaal Sint-Maarten en bijhorende parking: een zaal voor plaatselijke samenkomsten, feestelijkheden en voorstellingen, betaalbaar zoals heden voor alle betrokkenen.
  4. Spreid de inplanting van de voorziene sociale woningen en beperk het aantal wooneenheden, op te richten in de plaats van de school van de Lindedreef tot 12.

Omwille van de massale respons werd de BurgerBeweging OverHal opgericht.

Op deze website bundelen we alle info die publiek bekend is over PPS Halle. De verschillende onderdelen van het project vind je in de rechterkolom op deze website.

Naast een beschrijving van de plannen, vind je er per deelproject de bezwaren en bekommernissen die door Hallenaars werden uitgedrukt en voorstellen ter verbetering.

___________________________________

Voor deze website hebben we gebruik gemaakt van volgende documenten:
– Verslag Infomoment Adviesraden PPS Halle Centrum, dd 30/09/2010 (dit is het enige publiekgemaakte verslag in dit dossier)
– Verslagen van Gemeenteraden (verder genoemd ‘GR’ met datum)
– Informatieve berichten van de gemeente, als Nieuwbrief gepubliceerd (verder genoemd ‘NB’ met datum)
– Uitnodigingsbrieven voor de infomomenten van 17 mei 2016 en 5 en 6 november 2016
– Brochure, opgemaakt door de Groep Van Roey voor de Infomarkt van 5-6 november.

%d bloggers liken dit: