Na het infomoment van 13 mei waarop het gemeentebestuur de plannen voorstelde voor de volgende werven in PPS Halle kregen de verenigingen, middenstanders en andere betrokkenen 3 weken tijd om de plannen in detail te bestuderen. Vanmorgen (zaterdag 3 juni) werden de betrokken partijen opnieuw uitgenodigd om hun feedback aan de gemeente te bezorgen.

OverHal nam in tussentijd het initiatief om de betrokken verenigingen alvast een keer samen te brengen. Dit overleg vond plaats op woensdag 31 mei in het Koetshuis.

Tijdens deze avond werd alle feedback die door de verenigingen vooraf was bezorgd aan OverHal voorgesteld en per werf overlopen. Ook de globale visie, het verkeers- en huisvestingsbeleid kwamen aan bod.

Omdat er heel wat verenigingen aanwezig waren (buurtcomité Halle-Velden, KLJ, KVLV, OKRA, Ontmoeting, OverHal, Parochieteam, W.I.K.) konden de voorliggende plannen vanuit verschillende invalshoeken becommentarieerd worden.

Hieruit groeide geleidelijk aan een consensus in de feedback en werd ook beslist om deze gebundelde feedback op zaterdag 3 juni aan de gemeente voor te stellen.

Via onderstaande link kun je de nota vinden met de gemeenschappelijke feedback die we aan het gemeentebestuur hebben voorgesteld.

Gemeenschappelijke feedback vanuit de Halse dorpsgemeenschap website

Dit document zullen we als basis gebruiken om de aangepaste plannen aan af te toetsen die de gemeente de komende maanden zal opmaken op basis van alle input.