Op uitdrukkelijke vraag van de Hallenaren heeft het gemeentebestuur de opdracht gegeven om een mobiliteits- en parkeerstudie uit te voeren, waarin de huidige en te verwachten verkeersstromen worden onderzocht, en concrete en realiseerbare oplossingen zullen worden bestudeerd.

In de studie wordt de zone Heideweg tot Berkenlaan / Lotelinglaan tot Vogelzang in kaart gebracht.

Het bureau ANTEA is aangesteld: zij zullen op 2 oktober een vergadering met de Halse verenigingen houden, waarin we de kans krijgen de knelpunten duidelijk uiteen te zetten. OverHal zal hieraan actief deelnemen.

Wat kun jij doen?
Bezorg ons via e-mail of brief jouw bezorgdheden, vragen en noden m.b.t. “verkeersveiligheid en parkeren”, met zoveel mogelijk concrete toelichting (foto’s) … nog deze maand! De adressen vind je onderaan dit bericht.

Wij zullen deze meenemen naar het overleg met het studiebureau.

In afwachting van de studie blijft de bestaande toestand van wegen en parkeerplaatsen onveranderd.


Ann Van Tendeloo, Halle-Dorp 15, ann.van.tendeloo@telenet.be
Dirk Ceulemans, Velsterheide 1, dirk.ceulemans1@telenet.be
Marc De Maeseneer, Driesheide 99, marc.demaeseneer@skynet.be
Tom Sleeuwaert, Halle-Dorp 26, tomsleeuwaert@hotmail.com
Philippe Busschaert-Matthys, Halle-Dorp 33/4, philippebusschaert@proximus.be
Ronald Van der Auwera, Kerkhofweg 5, ronald.van.der.auwera@telenet.be
Ida Janssens, Lindedreef 57, ida.janssens1@telenet.be