In een uitgebreid advies van 20 bladzijden formuleren de provinciale diensten heel wat tekortkomingen in het dossier van de dorpszaal. Een aantal ervan hebben te maken met het ontbreken van het ruimere plaatje van de omgevingswerken. Andere gaan over de keuze voor de locatie zelf.

De provinciale diensten waren duidelijk in hun eindadvies: “Geen vergunning wordt verleend.”

We geven hieronder enkele uittreksels weer. Het volledige advies kun je hier lezen.

provincie

De eindbeslissing ligt echter niet bij de provinciale diensten, maar bij de Bestendige Deputatie (de politieke verantwoordelijken dus).

De gemeente vreesde duidelijk dat de Bestendige Deputatie op basis van dit ambtelijk rapport de vergunning zou weigeren, na de geplande hoorzitting van dinsdag 27 augustus.

Om het risico op een dergelijke weigering af te weren, haalde de gemeente een (klassieke) truc uit: vlug-vlug werd – nog op de dag van de hoorzitting zelf! – een verzoek tot verlenging van de procedure ingediend, met als argument dat de gemeente nog een ‘wijziging’ van haar aanvraag wenste te doen. Zo werden de omgevingswerken toegevoegd aan het dossier.

De uiterste beslissingstermijn werd verlengd met weer 60 dagen, zodat ondertussen wellicht opnieuw een openbaar onderzoek gevoerd kan worden.

OverHal is voorzichtig positief. De eerste keer dat een ander bestuursniveau dan de gemeente zich buigt over het dossier worden de bezwaren erkend die OverHal heeft aangehaald.