U zal via de krant of via andere kanalen vernomen hebben dat dinsdag, op de gemeenteraad van 20 oktober 2020, het punt van de Dorpszaal in Halle opnieuw besproken werd.

Er werd beslist dat een onderzoek zal gestart worden “van alternatieve locaties voor een polyvalente zaal in het kader van PPS-Halle”, en dit “in afwachting van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbewistingen over de nietigverklaring in de beroepsprocedure van OverHal”.

In mensentaal uitgedrukt: men zal – in tegenstelling tot wat eerder werd gezegd (en ook in het gemeentelijk informatieblad staat) – wachten om met de bouw van de zaal te starten tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich uitgesproken heeft, en intussen worden alternatieven bekeken. Als de Raad binnen afzienbare tijd zegt dat de zaal niet in de tuin van de pastorij mag komen, dient immers een concrete andere mogelijkheid gevonden te zijn, die de instemming van de bevolking kan meedragen.

We hielden eraan jullie hiervan te informeren, en zullen met verdubbelde energie alles in het werk stellen om de wens te laten respecteren van zovelen, die het unieke dorpszicht van de pastorij en pastorijtuin willen behouden.

Alle steun daarbij is welkom, want deze procedure vergt de inzet van een gespecialiseerde advocaat.
Dank voor uw bijdrage op rekening BE11 7512 0886 1248.