Halle, 31 januari 2020

Open brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te Zoersel.

Geachte dames en heren,

We stellen vast dat het gemeentebestuur deze morgen in eigen beheer bomen heeft gerooid in de tuin van de pastorij. Dit ondanks het feit dat door Overhal vzw een procedure tot vernietiging van de vergunning voor de Dorpszaal is gestart, en u daarvan ter dege op de hoogte werd gebracht.

Ondanks het feit ook dat zowel onze advocaat als wijzelf u dringend hebben verzocht geen werken uit te voeren zolang de schorsing van deze vergunning u boven het hoofd hangt.

De dorpsgemeenschap van Halle voelt zich tegen de borst gestoten door deze eenzijdige actie, en door het gebrek aan open communicatie daaromtrent.

Waarom toch die miskenning van ons mooie dorp?

Namens Overhal vzw

Marc De Maeseneer, voorzitter