We hebben op 6 december gemeld dat we zouden onderzoeken of we de vergunning, die door de Provincie aan de Gemeente Zoersel werd afgeleverd voor de bouw van de dorpszaal in de tuin van de pastorij, konden betwisten. Na grondig onderzoek en overleg met onze raadsman zijn we tot het besluit gekomen dat onze argumenten zeker gegrond zijn, en hebben we op 10 januari 2020 beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, met het oog op de schorsing en de vernietiging van het besluit van de Bestendige Deputatie.

Dit beroep werd ook overgemaakt aan de advocaat van de gemeente Zoersel.

U kunt het volledig bekijken door te klikken op deze link: Verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van het Deputatiebesluit

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een onafhankelijk rechtscollege op Vlaams niveau, dat in volledige onafhankelijkheid zal oordelen. Hierbij hebben we tevens de hoogdringendheid ingeroepen, want als de schorsing uitgesproken wordt mogen de vergunde werken niet aanvangen.

We beseffen dat dit een moeilijke en kostelijke procedure is, maar het is de enige weg om recht te doen aan de wens van de 553 mensen die ons in het beroep bij de Bestendige Deputatie gesteund hebben om de mooie dorpskern van Halle te behouden. We hopen – ja, we zijn ervan overtuigd – dat een objectieve beslissing finaal mogelijk is, en dat deze gunstig zal zijn voor iedereen die zich tegen de inplanting van de zaal in de pastorijtuin verzet.