Zoals u weet, is vzw OverHal begin dit jaar een beroepsprocedure gestart tegen de vergunning die de gemeente zichzelf gegeven heeft om een dorpszaal te bouwen in de historische pastorijtuin van Halle.

Ongeveer een maand geleden kwam de provinciale omgevingsambtenaar met haar eindadvies. Dat was klaar en duidelijk: “Voorgesteld wordt het origineel standpunt van de provinciale ambtenaar te behouden: Geen vergunning wordt verleend. De aanvraag komt nog steeds niet voor vergunning in aanmerking, ondanks de in graad van beroep bijgebrachte stukken.”

Uiteindelijk was het aan de Deputatie om een eindoordeel in deze beroepsprocedure te vellen.

Deze week verschenen er opnieuw gele plakkaten rond de pastorijtuin met daarop het besluit van de Deputatie. Tot ieders verbazing besliste de Deputatie om de vergunning alsnog te verlenen.

Via onze raadsman ontvingen we het Deputatiebesluit.

(Klik op de link om het besluit te bekijken. Voor goed begrip: de beoordeling ‘Het bezwaar is ontvankelijk maar ongegrond’ op p. 13-25 kwam telkens van de gemeente Zoersel en is geen beoordeling door de Deputatie. De beoordeling van de Deputatie lees je vanaf p. 25)

Na grondige analyse van dit besluit en na overleg met onze raadsman zullen we beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, met het oog op de schorsing en de vernietiging van het besluit van de Bestendige Deputatie. Dit is een onafhankelijk rechtscollege op Vlaams niveau.