Via onze raadsman ontvingen we het finale advies van de provinciale ambtenaar in de beroepsprocedure die OverHal heeft ingespannen. Voor de tweede keer is dit advies negatief. Als het van de provinciale administratie afhangt, wordt er dus geen vergunning verleend voor de bouw van de dorpszaal in de historische pastorijtuin van Halle. Het finale oordeel ligt bij de Deputatie.

Even recapituleren: na een eerste negatief advies van de provinciale ambtenaar eind augustus deed de gemeente Zoersel een verzoek tot verlenging van de procedure. De gemeente kreeg een verlenging van 60 dagen en zo kon ze ook de plannen voor de omgevingswerken toevoegen aan het dossier.

Hierna volgde een nieuw openbaar onderzoek waarin liefst 553 bezwaren werden ingediend. OverHal diende daarnaast een lijvig bezwaarschrift in dat je hier kunt terugvinden.

Ter voorbereiding van de uitspraak van de Deputatie heeft de provinciale ambtenaar de door de gemeente toegevoegde stukken geanalyseerd en de bezwaren behandeld. De conclusie is duidelijk: “Voorgesteld wordt het origineel standpunt van de provinciale ambtenaar te behouden: Geen vergunning wordt verleend. De aanvraag komt nog steeds niet voor vergunning in aanmerking, ondanks de in graad van beroep bijgebrachte stukken.”

Het volledige verslag vind je hier. We geven hieronder een aantal bezwaren weer die door de provinciale diensten worden geformuleerd:

  • “Nu het omgevingsplan beschikbaar is blijkt wel degelijk dat er een aanzienlijk deel van de pastorijtuin in beslag genomen zal worden, veel meer dan de aanvrager initieel voorgaf, namelijk voor het parkeren van auto’s en fietsenstalling.
  • Een dergelijk project zou toch extra parkeergelegenheid nabij het gevraagde moeten beschikbaar hebben, waarvan zeker is dat deze op het moment van een activiteit ook beschikbaar is.
  • Bovendien kunnen er vragen gesteld worden bij de wenselijkheid van een reeks parkings met dwarsparkeren ter hoogte van de Vogelzang. Dit zal het lokale en rustige karakter van deze straat verstoren, los van de aanwezigheid van de feestzaal zelf.
  • Wat betreft de hemelwatertoets wordt eveneens geconstateerd dat het waterbergend vermogen van de tuin meer afneemt dan initieel, nu een deel van deze tuin in beslag genomen wordt door bijkomende verhardingen in functie van parking.
  • Voor het overige blijven de bedenkingen van de POA behouden m.b.t. waterhuishouding, visuele impact, geluidsoverlast, hinder voor de omgeving…”

Voorzitter Marc De Maeseneer van OverHal is voorzichtig positief: “We zijn blij dat de bezwaren die OverHal heeft ingediend, worden erkend door de provinciale diensten. Volgens onze raadsman mogen we nog deze maand een uitspraak van de Deputatie verwachten.”