OverHal overhandigde vanmorgen 553 bezwaarschriften aan de gemeente. Vandaag loopt immers het tweede openbaar onderzoek van de dorpszaal in Halle af. 

Dit tweede openbaar onderzoek kwam er nadat onze vzw in beroep was gegaan bij de Deputatie tegen de bouw van een dorpszaal in de historische pastorijtuin. Er zijn immers veel betere alternatieve locaties voor een dergelijk complex.

In het advies van de provinciaal ambtenaar werden de argumenten, die Overhal had aangebracht, zeer sterk gevolgd, en de ambtenaar formuleerde dan ook een advies aan de Deputatie om geen vergunning te verlenen voor de bouw van de zaal in de pastorijtuin. Daarop heeft de gemeente een aantal bijkomende stukken ingediend, en kreeg ze van de Deputatie opdracht om over het geheel een nieuw openbaar onderzoek te organiseren.

Op basis van het volledige dossier zal de Deputatie binnenkort een beslissing nemen.

In de hoop deze beslissing op een positieve manier te beïnvloeden, bezorgden liefst 553 mensen bij een van de bestuursleden van OverHal een bezwaarschrift, zodat deze gebundeld aan het gemeentebestuur overhandigd konden worden. Dat zijn er 130 méér dan bij het eerste openbaar onderzoek.

Het moge duidelijk zijn dat de problematiek van de dorpszaal de Hallenaars zorgen baart. Ze reageerden massaal op onze open brief die we begin 2017 bezorgden in het centrum van Halle, ze zorgden ervoor dat we meer dan 300 handtekeningen bij elkaar kregen om een extra punt op de agenda van november 2017 te krijgen, ze lieten massaal van zich horen bij het eerste openbaar onderzoek… en nu: 553 maal schriftelijk NEEN tegen de inplanting van de dorpszaal in de pastorietuin.

Tot 4 keer toe hebben de burgers ondertussen hun ongenoegen laten blijken tegen deze plannen! Je zou verwachten dat de Hallenaars er moedeloos van worden, het tegendeel is waar. Telkens we vanuit OverHal een oproep deden aan de bevolking reageerden er meer mensen.

We hopen dat dit duidelijk signaal nu gehoord wordt, en dat ons uniek dorpszicht van pastorie, pastorietuin en kerk behouden kan blijven.