Iedereen kan standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen over de plannen die nu voorliggen van de nieuwe dorpszaal en de omgevingswerken.

Dit moet gebeuren in de periode van het openbaar onderzoek, dus voor
22 oktober 2019!


Waar kun je de plannen bekijken?

Je kunt de plannen inkijken tot en met 21 oktober bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente (Handelslei 167).

Ook online kun je de plannen bekijken via het “omgevingsloket”.
Opgelet: niet alle plannen staan online. Zo ontbreken de grondplannen van de zaal en de kelderverdieping. Je vindt deze wel op onze site.


Hoe formuleer je een bezwaar?

Een bezwaar moet goed onderbouwd zijn: je geeft aan waarom je het bezwaar formuleert, wat je precies hinderlijk vindt en waarom.

Neem een blad papier. Schrijf op de ene zijde waarom je niet akkoord kan gaan met het voorgestelde project. Schrijf voor jezelf op waarom je boos bent, waarom je het plan niet goed vindt.  Wat uit je hart komt, geeft meestal aan waarom je naar de pen grijpt.
Maar dat zijn op zich nog geen bezwaren. Keer daarna je blad om, kom even los van wat je tot dan schreef, en probeer je voor te stellen dat je aan iemand met argumenten uitlegt waarom je zo boos werd. Dit zijn de ‘bezwaren’ die je bij de gemeente kan indienen.

Heb je geen tijd om zelf bezwaren te formuleren, maar wil je je stem wel laten horen? Onderteken dan het modelbezwaarschrift van OverHal. Klik hier voor meer info.

Waar kun je je bezwaar indienen?

Eigen bezwaren en/of opmerkingen kun je indienen voor 22 oktober:

 • via het omgevingsloket
 • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel. Dit moet NIET aangetekend. Je kunt de brief per gewone post versturen naar de gemeente of bezorgen op een van de onderstaande adressen. OverHal zorgt er dan voor dat je brief aan het college wordt bezorgd.
  • Halle-Dorp 15
  • Lindedreef 57
  • Kerkhofweg 5
  • Koekoekdreef 28
  • Berkemei 24
 • via e-mail naar de dienst ruimtelijke ordening: ruimtelijke.ordening@zoersel.be.