Dit jaar zal werk gemaakt worden van een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Zoersel.

Om de uitdagingen en knelpunten in kaart te brengen, organiseert de gemeente drie participatiemomenten, één per deelgemeente.

Voor Halle wordt dit moment voorzien op woensdag 24 april om 19.30 in zaal Elite.

Hoe maken we de schoolomgeving verkeersveiliger? Moet er een doorlopend fietspad in Halle komen? Wat met het drukke doorgaande verkeer in de dorpskern? enz.

Ongetwijfeld hebt u daar ideeën over en mogelijk ook concrete suggesties voor het bestuur.

We nodigen u dan ook graag uit om aanwezig te zijn en uw inbreng te doen.

Kunt u door omstandigheden niet aanwezig zijn, maar wilt u toch uw stem laten horen, stuur dan uw bezorgdheden, ideeën en voorstellen naar marc.demaeseneer@skynet.be.