Het verleden kan een leerschool zijn voor de toekomst.

Over de nieuwe school werd – voor ze gebouwd werd – in verschillende bezwaarschriften gewaarschuwd dat ze te klein was, te weinig groen, architectonisch niet passend in het centrum van Halle. Deze bezwaren werden, net zoals nu bij de dorpszaal in pastorijtuin, door het college ongegrond verklaard en dus verworpen.

Vandaag worden deze gebreken, die toentertijd werden verworpen, helaas maar al te zeer als realiteit ervaren.

Over de 8 sociale woningen in de Meester Berghmansstraat werd gezegd dat ze eigenlijk de grond innemen die bedoeld was om de school voldoende ruim en groen te kunnen bouwen. Ook werd aangegeven dat de voorgestelde bouwplannen niet pasten in het geheel van de bewoning ter plaatse.

Nu ze er staan – en na 8 maanden afwerking nog steeds niet bewoond zijn – geven ze duidelijk de architectonische armoede van het ontwerp aan.

De toekomst moet beter kunnen!

We kunnen lessen trekken uit het verleden.

Eens de pastorijtuin ingenomen is door een betonnen complex, is deze historisch groene plek in het hart van ons dorp voor eens en voor altijd verdwenen.