Op 6 februari verscheen aan de ingang van de pastorijtuin een gele affiche. Het was de bekendmaking dat het gemeentebestuur zichzelf een vergunning had gegeven voor “het verbouwen van de pastorij en het aanbouwen van een polyvalente dorpszaal en de exploitatie van een ingedeelde inrichting, in het bijzonder een ontspanningsinrichting.”

In het dossier van de dorpszaal, werden tijdens de periode van het openbaar onderzoek 408 modelbezwaarschriften ingediend, met in totaal 430 handtekeningen. Nooit eerder werden er zoveel bezwaren ingediend bij een project in de gemeente Zoersel!

Ook de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) had tijdens de bespreking die bijna een uur duurde geen goed woord over voor het project.

Maar ook de bijzonder kritische opmerkingen die de GECORO overmaakte aan het nieuwe schepencollege vielen op een koude steen.

Op basis van de bezwaren en argumenten die werden aangereikt, kan het project eigenlijk niet vergund worden. Maar toch verscheen de gele affiche aan de pastorijtuin.

Nu de gemeente de bezwaren naast zich neerlegt, rest er nog maar één mogelijkheid: een beroepsprocedure opstarten bij de provincie.

Het bestuur van de burgerbeweging OverHal besliste, na grondig juridisch onderzoek van de haalbaarheid, om in beroep te gaan tegen de vergunning voor het bouwen van een zaal in de pastorijtuin.

In een eerste fase zal onze vzw bezwaar indienen bij de provincie. Om OverHal hierbij te begeleiden en de kans op een positieve uitkomst te vergroten, zullen we een gespecialiseerd advocaat inschakelen. Dit kost uiteraard geld.

Verschillende Hallenaars hebben OverHal reeds in het verleden een financieel duwtje gegeven zodat we konden investeren in nieuwsbrieven, een informatieve website, enz.

Dit bracht ons op het idee om een crowdfunding te starten, om via donaties de juridische kosten te dekken en verder te investeren in informatie naar de bevolking.

Wie OverHal wil ondersteunen om een gespecialiseerd advocaat in te schakelen en verder te blijven investeren in de communicatie naar de bevolking, kan een vrije bijdrage storten op het rekeningnummer van vzw OverHal:
IBAN  BE11  7512  0886  1248 met de mededeling ‘RED DE PASTORIJTUIN’.

Growing Money - Chart In Rise
plants on piles of euro coins