Op 12 december 2018 werd het dossier van de dorpszaal besproken op de GECORO.

Deze officiële adviesraad die de gemeente adviseert op vlak van ruimtelijke ordening was over de volledige lijn negatief over het project en het dossier.

Tijdens de bespreking die bijna een uur duurde, formuleerden de leden kritische vragen over de kwaliteit van het dossier en de zorgvuldigheid waarmee de afweging van de verschillende mogelijke sites voor een dorpszaal was gedaan door de gemeente.

Omdat de plannen alleen bestaan voor de zaal zelf en er niets bekend is over toekomstige omgevingswerken kwam men tot de conclusie dat het project ‘gesaucissoneerd’ is. Daarmee bedoelt men dat maar een stukje van het geheel wordt aangevraagd, om het zo ‘in schijfjes’ vergund te krijgen.

De adviesraad “stelt zich grote vragen bij het inplanten van een hoog dynamische infrastructuur waar enkele honderden mensen zullen samenkomen” zonder dat er een zicht is op de noodzakelijke (fiets)parkeerplaatsen, de zone voor leveringen, enz.

De GECORO tilde ook zwaar aan het unieke dorpszicht dat verloren gaat en aan de impact op het waardevolle groen dat verdwijnt in de Halse dorpskern die steeds meer verdicht. En zeker wanneer als er in een latere fase nog extra parkeerplaatsen rond de zaal voorzien moeten worden. “Er gaat niet veel meer van die tuin overblijven.”

Er werd verwezen naar eerdere projecten waarbij moderne constructies werden gebouwd naast een historisch gebouw zoals de bibliotheek aan het oude gemeentehuis: “Wordt deze fout opnieuw gemaakt of gaan we wijzer zijn?”

Ondanks het groot aantal fundamentele commentaren en kritische bezwaren, legde het college het advies van de GECORO naast zich neer.