In de krant vernamen we dat de gemeente werk wil maken van een aantal maatregelen om de veiligheid voor de zwakke weggebruikers te vergroten.

We sommen even de belangrijkste maatregelen op:

  • Sniederspad wordt omgevormd tot een fietsstraat, waar auto’s de fietsers niet mogen inhalen. Er is ook een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur.
  • Ook in de Brakenberg tussen Halle-Dorp en de Lotelinglaan komt een fietsstraat, net als in de Lotelinglaan tussen de Lindedreef en de Sint-Martinusstraat.
  • Er komen extra fietssuggestiestroken en oversteekplaatsen.
  • In het park komt een fietsvriendelijke verharding.
  • Het kruispunt van Halle-Velden met de Kerkhofweg wordt ‘geknipt’, zodat de Kerkhofweg als veilige schoolverbinding kan worden gebruikt.
  • De Pier wordt een straat met eenrichtingsverkeer.

Toen OverHal twee jaar geleden een open brief verspreidde in de dorpskern bleek dat mobiliteit en verkeersveiligheid een grote bekommernis was van de Hallenaars die de verkeersdruk in het centrum jaar na jaar zien toenemen.

We organiseerden in april 2017 een wandeling voor de politieke partijen. We gingen langs de verschillende sites van het PPS-project en stonden stil bij verschillende punten waar er werk aan de winkel was op vlak van verkeersveiligheid.

Dit resulteerde uiteindelijk in een mobiliteitsstudie die de gemeente in het najaar van 2017 liet uitvoeren. Het studiebureau gaf hierin een aantal aanbevelingen voor ingrepen die nu worden gerealiseerd.

OverHal is blij dat het nieuwe bestuur deze ingrepen doorvoert. Het zal de veiligheid rond de school (o.a. de knip van de Kerkhofweg) en in de straten grenzend aan de hoofdweg serieus verbeteren.

We vragen de gemeente wel uitdrukkelijk om ook op langere termijn te kijken en een structurele oplossing uit te werken voor Halle-Dorp zelf. Het is immers een illusie te denken dat fietsers om gaan rijden om van punt A naar punt B te gaan.

olifantenpaadje2Mensen kiezen immers meestal de kortste weg. Kijk maar naar het gegeven van de ‘olifantenpaadjes’ die ontstaan wanneer korte routes mogelijk zijn.

Een doorlopend veilig fietspad in Halle-Dorp moet dus hoog op de politieke agenda komen te staan.

Ook de veiligheid voor fietsers die naar scholen in Malle en Zandhoven fietsen via Halle-Dorp naar de Peggerstraat is een belangrijke bekommernis van heel wat Hallenaars.