Een nieuw jaar is gestart, een nieuw gemeentebestuur werd aangesteld.

We hoopten dat dit ook het begin zou zijn voor een nieuw geluid in het dossier “PPS Halle”.

Niets is minder waar.

Gisteren, exact twee jaar nadat honderden Hallenaars via een Open Brief lieten weten dat ze de plannen van PPS Halle aangepast wilden zien en exact één jaar nadat OverHal alle documenten van het gunningsproces heeft opgevraagd bij het bestuur, verscheen aan de ingang van de pastorijtuin een gele affiche. Het is de bekendmaking dat het gemeentebestuur zichzelf toelating heeft gegeven voor “het verbouwen van de pastorij en het aanbouwen van een polyvalente dorpszaal en de exploitatie van een ingedeelde inrichting, in het bijzonder een ontspanningsinrichting.”

Onbegrijpelijk! Schandalig!

In het dossier van de Dorpszaal, werden tijdens de periode van het openbaar onderzoek (van 22 oktober tot en met 20 november 2018) 408 model-bezwaarschriften ingediend, met in totaal 430 handtekeningen. Daarnaast waren er 16 afzonderlijke bezwaarschriften. Zo formuleerde OverHal vzw een bezwaarschrift met meer gedetailleerde toelichting, en medeburgers gaven hun bezwaren te kennen vanuit hun persoonlijke situatie (handelaars, verenigingen, omwonenden, enz).

Op basis van de bezwaren en argumenten die we hebben aangereikt kan het project eigenlijk niet vergund worden. Ook de GeCoRo (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) had bijzonder veel kritische opmerkingen bij het project en het dossier die werden overgemaakt aan het nieuwe schepencollege.

En toch wordt een vergunning verleend!

We willen nu beroep aantekenen tegen deze vergunning bij de hogere overheid. In de fase die zich nu aandient, zullen we juridische ondersteuning moeten inschakelen en dit kost helaas geld. We zijn er van overtuigd dat voldoende mensen het behoud van de dorpskern zo belangrijk vinden, dat zij mee hun verantwoordelijkheid zullen willen opnemen om ook dat beroep te ondersteunen. Samen staan we sterk!

We zien dit beroep ook in een breder kader. Op dit moment gaat de aandacht binnen PPS Halle vooral naar de Dorpszaal. Maar binnenkort zal het ook nog gaan over de verkeersveiligheid in het dorp, de parkeergelegenheid, de leefomgeving en de bewoonbaarheid in de Lindedreef en nadien over de wijde omgeving van de Watermolen. We blijven aandringen bij het gemeentebestuur om tot een écht gesprek te komen met de belanghebbenden, de omwonenden, de mensen die van Halle houden. Een dorpsvernieuwing moet een breed gedragen project zijn, op de maat van Halle! Daarom blijft een solidariteit noodzakelijk.

Het verleden kan een leerschool zijn voor de toekomst. Over de nieuwe school werd – voor ze gebouwd werd – in een aantal bezwaarschriften gewaarschuwd dat ze te klein was, te weinig groen, architectonisch niet passend in het hart van Halle. Vandaag worden deze gebreken, die toentertijd werden verworpen,  helaas maar al te zeer als waarheid ervaren. Over de 8 sociale woningen in de Meester Berghmansstraat werd gezegd dat ze eigenlijk de grond innemen die bedoeld was om de school voldoende ruim en groen te kunnen bouwen; ook werd aangegeven dat de voorgestelde bouwplannen niet pasten in het geheel van de bewoning ter plaatse. Nu ze er staan – en na 8 maanden afwerking nog steeds niet bewoond zijn – geven ze duidelijk de architectonische armoede van het ontwerp aan.

De toekomst moet beter kunnen! We kunnen lessen trekken uit het verleden.

We bestuderen momenteel de Omgevingsvergunning Dorpszaal met daarin de antwoorden van de gemeente op de bezwaren.

We komen eerstdaags met een concreet voorstel naar jullie terug.

Graag horen we uw mening – laat ze ons kennen via deze website of via sociale media.