Gisteren meldde het gemeentebestuur via een elektronische nieuwsbrief dat Zoersel de komende zes jaar bestuurd zal worden door een nieuwe coalitie met N-VA, Groen en Open VLD. De burgerbeweging OverHal, die Halle een mooi en leefbaar dorp wil laten blijven, reikt de hand naar de nieuwe ploeg.

“We hebben vanuit OverHal steeds geprobeerd om te komen tot een echte dialoog over de plannen van het huidige bestuur voor onze mooie deelgemeente.” zegt Marc De Maeseneer, voorzitter van VZW OverHal.

“We lezen dat de nieuwe ploeg werk wil maken van een sterke leefgemeenschap in een gezonde groene omgeving en wil inzetten op verkeersveiligheid. In de programma’s waarmee de drie partijen, die vanaf 2019 Zoersel zullen besturen, lazen we dat ze werk willen maken van inspraak bij grote projecten, burgerinitiatieven willen versterken en ondersteunen en participatie hoog in het vaandel dragen. OverHal gelooft er rotsvast in dat we door samen te werken, betere oplossingen kunnen uitwerken.”

Openbaar Onderzoek: de kaap van 300 bezwaarschriften nu al genomen

Ondertussen loopt het Openbaar Onderzoek van de nieuwe dorpszaal die het huidige bestuur aan de pastorij heeft voorzien.

Over de prijs, de invulling en de locatie van de nieuwe dorpszaal was de voorbije jaren veel te doen. De procedure van het Openbaar Onderzoek werd op de laatste werkdag voor de verkiezingen in gang gezet en loopt nog tot dinsdag 20 november.

De plannen voor de nieuwe zaal kunnen ingezien worden bij de gemeente of op de website van OverHal. Op www.overhal.be licht de burgerbeweging toe hoe mensen bezwaar kunnen indienen. Burgers vinden er ook een modelbezwaarschrift met heel wat redenen waarom de plannen niet voldoen. Dit modelbezwaarschrift is momenteel al door meer dan 300 burgers ondertekend.

Wie zelf nog een bezwaarschrift wil indienen, moet snel zijn. Dinsdag 20 november is de laatste dag.

“We verwachten in deze laatste dagen nog heel wat reacties”, zegt Marc De Maeseneer die in het hoge aantal bezwaarschriften een duidelijk signaal ziet naar het nieuwe bestuur dat de plannen grondig aangepast moeten worden.

“Ook op dit vlak zijn we hoopvol gestemd,” gaat De Maeseneer verder. “De burgemeester geeft in de krant aan dat ze met de nieuwe ploeg het groene karakter van onze gemeente wil bewaren. Open VLD profileerde zich als blauwe partij in een groene gemeente en Groen stelde in haar verkiezingsprogramma dat de gemeente alsnog de diverse mogelijkheden voor een alternatieve locatie van de dorpszaal moet laten onderzoeken door een extern onafhankelijk bureau.”