De nieuwe bestuursploeg die vanaf januari aantreedt, zal mede op basis van de bezwaren die zijn ingediend, beslissen over de plannen van de zaal.

Als we de plannen van de dorpszaal in de pastorijtuin willen laten wijzigen, is het dus essentieel dat we zoveel mogelijk bezwaarschriften verzamelen.

Zie je op tegen het zelf formuleren van bezwaren en ben je het eens met de bezwaren van OverHal? Dan kun je het modelbezwaarschrift van OverHal ondertekenen.

 1. Print het modelbezwaarschrift en onderteken de brief met je naam, adres en handtekening.
 2. Bezorg de brief voor 15 november terug op een van deze adressen:
  • Halle-Dorp 15
  • Lindedreef 57
  • Kerkhofweg 5
  • Koekoekdreef 28
  • Berkemei 24

Wij zorgen ervoor dat je brief aan het college wordt bezorgd.

BELANGRIJK: Spoor andere gezinsleden, familie, vrienden, buren, leden van je vereniging, enz. aan om hetzelfde te doen.