Sinds gisteren staan de definitieve plannen van de dorpszaal op het omgevingsloket. Klik hier om rechtstreeks naar het omgevingsloket te gaan.

Gisteren ging OverHal ook de plannen bekijken op het gemeentehuis op de dienst ruimtelijke ordening.

Als snel bleek dat de plannen die op het omgevingsloket ingekeken kunnen worden maar een kleine selectie zijn van het totale dossier. Zo ontbreken de grondplannen van de zaal en de kelderverdieping op het omgevingsloket. Hierdoor is het bijvoorbeeld onmogelijk om functioneel na te gaan in hoeverre de indeling van de zaal voldoet. Ook de verschillende aanzichten zijn niet online te vinden.

Daarom voegen we de foto’s van deze plannen hieronder toe. Klik op de foto’s om de plannen te vergroten.

Excuus voor de slechte kwaliteit. We konden de plannen alleen op een scherm bekijken, niet op papier.

Dorpszaal niveau 0

Dorpszaal niveau -1

Dorpszaal zijaanzicht vanaf Vogelzang incl. niveau -1

Dorpszaal zijaanzicht vanaf Vogelzang

Dorpszaal achteraanzicht

Dorpszaal zijaanzicht vanaf kerk

Dorpszaal vooraanzicht