IMG_2091

Zoals je reeds kon lezen in onze nieuwsbrief heeft de gemeente de plannen voor de dorpszaal opnieuw aangepast. (klik op de foto om hem te vergroten)

Hoewel er al verschillende cosmetische aanpassingen zijn doorgevoerd, gaat het bestuur nog steeds voorbij aan de basisbezwaren die al meermaals zijn uitgedrukt.

 • De nieuwe zaal moet minstens dezelfde functionaliteiten hebben als de bestaande zaal, anders gaan de gebruikers en bezoekers erop achteruit.
  • wc’s moeten bovengronds zijn
  • ook de berging moet bovengronds zijn om te vermijden dat je voor tafels, stoelen, bierbakken, enz. telkens met de goederenlift naar de kelder moet
  • er moet een aparte laad-en loszone voor leveranciers zijn, zodat er geleverd kan worden in de buurt van de toog/keuken en het podium
  • er moet een degelijk uitgeruste en voldoende grote keuken voorzien worden
 • De nieuwe dorpszaal moet op een andere plaats komen om de tuin te vrijwaren. Er zijn immers alternatieven: aan de villa Markey (nieuwbouw) of in de Lindedreef (renovatie).
 • De historische pastorijtuin moet bewaard worden en opengesteld voor de buurt, maar ook voor kleinschalige activiteiten van verenigingen, de school, enz.
 • De parking voor de kerk moet behouden blijven.

De kostprijs voor de site pastorij is ondertussen opgelopen tot 1,8 miljoen euro. En de historische pastorijtuin verdwijnt definitief als deze plannen ook effectief worden uitgevoerd.

De meerderheid voelt de druk vanuit de Halse bevolking en tilt het Openbaar Onderzoek nu over de verkiezingen.

Jij hebt dus het laatste woord!

 • In het stemhokje. Door te kiezen voor partijen die de plannen willen aanpassen, vergroot je de kans dat ze hun stempel kunnen drukken tijdens de onderhandelingen.
 • Door een bezwaarschrift in te dienen. Als de gele borden van het Openbaar Onderzoek alsnog rond de tuin van de pastorij verschijnen, mag je van ons een extra nieuwsbrief verwachten met meer info over hoe je een bezwaarschrift kunt indienen.

En je kunt je niet alleen over de dorpszaal uitspreken. Alle projecten die het huidige bestuur nog wil realiseren in Halle (dorpsplein, Lindedreef, Watermolen, mobiliteit en verkeer) zullen de komende jaren beslist worden. Door het nieuwe bestuur, dus!

Het is dus nu of nooit!