Op 14 juni kregen de verenigingen een toelichting over de stand van zaken van het project dorpszaal. Op hun vraag werd ook een algemeen infomoment georganiseerd door het gemeentebestuur op 28 juni in zaal Sint-Maarten. Het werd slechts een paar dagen op voorhand aangekondigd. De opkomst was dan ook navenant, temeer omdat het plaatsvond rond etenstijd, in de periode van de oudercontacten en proclamaties en net voor de Rode Duivels hun match tegen Engeland moesten spelen.

Het was infomoment zelf was “een mager beestje”. De aanwezigen moesten het stellen met enkele infoborden waarop cruciale info en beelden ontbraken. Zo was er nergens een beeld te zien van de pastorijtuin en de inplanting van de zaal. Ook de aanzichten en sfeerbeelden die de gemeente heeft van de zaal, waren nergens te bespeuren. Niet alleen was het voor de aanwezige Hallenaars zo moeilijk om zich een idee te vormen van hoe de zaal eruit zal zien, het was op die manier ook onmogelijk om de omvang en de impact in te schatten. Op onze website www.overhal.be kun je de plannen en aanzichten wel bekijken.

Aan de pastorijtuin hadden we vanuit OverHal de afmetingen van de nieuwe zaal en het verhoogde terras met roodwitte linten afgespannen. Wie naar het infomoment kwam, werd achteraf buiten door enkele leden van OverHal uitgenodigd om ook eens ‘in het echt’ te gaan kijken naar de impact op de pastorijtuin.

1154 Sep. 17 17.58Terwijl de eerste mensen afzakten naar de pastorijtuin, verliet N-VA-schepen Marcel de Vos de zaal. Hij liep recht op enkele pancartes af die inwoners hadden meegebracht naar het infomoment en scheurde ze in stukken, tot grote verontwaardiging van de omstaanders.

Triomfantelijk liep hij vervolgens de zaal opnieuw in om aan verschillende collega’s uit de meerderheid en medewerkers van de administratie te vertellen wat hij net gedaan had.

Dit soort gedrag is een schepen onwaardig. Je kunt van mening verschillen over een onderwerp, maar er moet steeds respect zijn voor elkaar en elkaars mening.