“De proteststemmen zijn door individuele belangen gedreven en het bestuur behartigt het algemeen belang.” (Burgemeester Liesbeth Verstreken in GvA van 4 maart 2017)

OverHal werd al van in het begin door het bestuur geparkeerd als een groepje ‘nimby’s’. Nimby staat voor Not in my back yard (Niet in mijn achtertuin), een letterwoord om te duiden dat mensen wel gebruik willen maken van voorzieningen, maar er geen hinder van willen ondervinden.

Dat OverHal geen verhaal is van nimby’s, bewijst onderstaand kaartje met daarop de ondertekenaars van het verzoek van OverHal om een extra punt op de gemeenteraad te agenderen over de dorpszaal.

Het nimby-verhaal klopt dus niet.

Toen OverHal de plannen voor de site Watermolen (Van Aerde) aan het licht bracht, werden we op Facebook en zelfs op de gemeenteraad door schepenen en raadsleden van de meerderheid uitgescholden voor leugenaars. Een aantal van hen trok zijn woorden echter terug wanneer we met foto’s uit het dossier zwart op wit konden aantonen dat alles wat we hadden geschreven correct was.

Omdat het nimby-verhaal geen steek houdt en er geen inhoudelijke tegenargumenten overblijven, schilderen sommige (kandidaat-)politici van de meerderheid OverHal en de Hallenaars die de plannen van de gemeente niet slaafs volgen af als ‘gefrustreerd’ en ‘negatief’. Alsof er maar één waarheid is en alle bedenkingen, commentaren en alternatieven per definitie slecht zijn.

1154 Sep. 17 17.58

Op de infomarkt van 28 juni werd echter een pijnlijk dieptepunt bereikt. N-VA-schepen Marcel de Vos briesde toen naar buiten om de pancartes van enkele Hallenaars kapot te scheuren. Even later wilde hij hetzelfde doen aan de pastorij.

 

Tot zover het recht op vrije meningsuiting.