Sinds het najaar van 2016 proberen we het bestuur te wijzen op wat er leeft in Halle en komen we met alternatieve voorstellen en een sterk onderbouwd dossier. In het begin werd er gewoonweg niet gereageerd door de meerderheid.

Waarschijnlijk dacht het bestuur dat OverHal het niet lang uit zou zingen.

“Maar met een, door enkele gedreven Hallenaren gedragen groep, die zich gelijk een knoeselbijtend, niet aflatend Jack Russelhondje vastbeet in het dossier, was dat dus verkeerd gegokt.” (Raadslid Stan Meeussen op de gemeenteraad van juni)

Steeds meer Hallenaars lieten van zich horen en de macht van het getal begon te werken. Ondertussen hebben al meer dan 700 dorpsgenoten een aanpassing van de plannen van de gemeente gevraagd.

Dankzij jullie steun en de blijvende druk die we hebben uitgeoefend op het gemeentebestuur, konden we reeds heel wat bereiken. Op de onderstaande luchtfoto van Halle geven we een overzicht van wat we reeds gerealiseerd hebben en wat ons nog te doen staat. Klik op de foto om hem te vergroten.

1156 Sep. 17 18.03

OverHal wil dit doen sámen met het bestuur en met alle mogelijke betrokkenen. We moeten af van de huidige manier van werken waarbij wijken, verenigingen en handelaars niet van in het begin betrokken worden. En telkens plannen aanpassen als er kritiek op komt, is niet alleen duur, maar ook bijzonder inefficiënt.

OverHal blijft daarom de hand uitsteken naar het huidige bestuur om écht in dialoog te gaan en wil ook constructief samenwerken met de nieuwe bestuursploeg, want alleen SAMEN kan de dorpsvernieuwing werken!