Tussen het infomoment naar de verenigingen op 14 juni en de gemeenteraad van 26 juni werden nog aanpassingen aan de plannen voor de dorpszaal doorgevoerd.

De uitnodiging van de gemeenteraad en de bijhorende stukken voor de agenda waren echter al aan de raadsleden bezorgd. Tijdens de gemeenteraad zelf werden de gemeenteraadsleden ineens geconfronteerd met aangepaste plannen die vooraf niet waren doorgesproken, noch met de verenigingen, noch met de PPS-werkgroep, noch met de gemeenteraadsleden.

De aangepaste plannen werden niet op papier uitgedeeld bij de bespreking van het punt op de agenda. De raadsleden moesten het stellen met twee verkleinde plattegronden op hun computerscherm.

De meerderheid van CD&V en N-VA keurde niettemin samen met Open VLD de plannen voor de zaal in de pastorijtuin goed, samen met een budgetverhoging van honderdduizenden euro’s. Groen onthield zich omdat het college niet was ingegaan op de vraag om ook andere locaties te onderzoeken. Vlaams Belang stemde tegen omdat het tegen een zaal aan de pastorij is, terwijl er een beter alternatief is, nl. aan de villa Markey. SP.a stemde ook tegen omwille van de slechte toegankelijkheid voor mindervaliden.

Na de stemming weerklonk ‘Laat ons een bloem’ van Louis Neefs in de zaal en haalden de aanwezige Hallenaars spandoeken en pancartes boven om hun ongenoegen te laten blijken tegen deze eenzijdige historische vergissing. h-EERLIJK ZOERSEL, de lokale partij die zich van in het begin heeft gekant tegen een zaal in de pastorijtuin, was ruim aanwezig in het publiek om de Hallenaars te steunen in hun protest.

img_1091.jpg