sint-antonius.jpg

Vandaag verscheen in Het Laatste Nieuws een artikel over fase 1 van een groot bouwproject aan de kerksite van Sint-Antonius.

De aanvrager is de NV IMVAP, vertegenwoordigd door Bart Sebreghts (CD&V). Bedoeling is om een herbestemming te geven aan de site Van Pelt in het centrum van het dorp en in aansluitende binnengebieden.

Dat er ooit een bouwproject zou komen in het centrum en op de hiervoor voorziene ruimtes stond in de sterren geschreven, maar er waren geen concrete plannen.

Tot begin deze maand toen plots gele aankondigingsborden verschenen aan de Heimeulenweg.

Buurtbewoners voelen zich gepasseerd omdat noch de NV IMVAP, noch de gemeente hen hierover had geïnformeerd, laat staan betrokken had.

De buurt is bezorgd om de omvang van het project:

  • 42 woonentiteiten op een kleine site die amper bereikbaar is via het bestaande weggennetwerk.
  • de 7 kubusvormige appartementsblokken passen niet in de omgeving.
  • er is geen mobiliteitsstudie opgemaakt voor het project
  • er is geen overleg geweest met de buurt, de omliggende handelaars en de scholen van de kerksite.

Omdat de periode van de bezwaarschriften loopt tot begin augustus (midden in het bouwverlof!) hebben de buurtbewoners amper de tijd om hun kijk op het project kenbaar te maken en bezwaren in te dienen. In de pers lijkt burgemeester Verstreken verwonderd over de (timing van) de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. Nochtans blijkt uit de documenten die publiek beschikbaar zijn gemaakt op het omgevingsloket dat er reeds sinds 2016 meermaals gesprekken zijn geweest over dit project tussen IMVAP NV en het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door de burgemeester en twee N-VA-schepenen.

1016 Jul. 18 17.57

Je zou toch denken dat het bestuur na de dramatische aanpak van PPS Halle op het vlak van inspraak lessen geleerd zou hebben. Niet dus.

Integendeel.