Op de gemeenteraad van 26 juni bracht Tom Sleeuwaert aan het licht dat de plannen die op 14 juni aan de verenigingen werden voorgesteld reeds bestonden op 5 februari 2018.

“Al bijna 5 maanden beschikken jullie over deze aangepaste plannen en al die tijd zijn jullie niet in dialoog gegaan met de verenigingen. Iets wat jullie nochtans meermaals beloofd hebben.”

Deze info kwam aan het licht toen Tom Sleeuwaert de documenten bestudeerde die ook aan de gemeenteraadsleden waren bezorgd ter voorbereiding van de gemeenteraad.

Bij vergissing was de verkeerde versie van de plannen aan de raadsleden bezorgd, namelijk een versie waarin er nog geen goederenlift voorzien was. In de versie die op 14 juni aan de verenigingen werd voorgesteld zat wel een goederenlift.

Hierdoor viel zijn oog op de datum van de plannen die de raadsleden hadden gekregen: 5 februari 2018. Met uitzondering van de intekening van een goederenlift was er sindsdien niets meer veranderd aan de plannen.

882 Jun. 27 10.02

Op de gemeenteraad las Tom Sleeuwaert voor uit het verslag van de gemeenteraad van 21 november 2017 waarin Katrien Schryvers (CD&V) beloofde: “Het schepencollege wilt eerst met alle betrokkenen rond de tafel te gaan zitten om samen afspraken te maken over welke opdrachten er moeten worden gegeven aan het ontwerpbureau, en dit om te voorkomen dat het ontwerp telkens moet worden gewijzigd. Het is ook om die reden dat in eerste instantie met de hoofdgebruikers werd overlegd. Later zal dit ook gebeuren met alle andere gebruikers. Dit was en is nog steeds de bedoeling.”

Sinds 21 november 2017 is er geen enkel overleg met alle betrokkenen meer geweest en op 14 juni 2018 werden de plannen gewoon gepresenteerd aan de verenigingen. Te nemen of te laten.

Door de druk en de communicatie van OverHal werden tussen 14 juni en de gemeenteraad zelf echter wel nog enkele aanpassingen gedaan: de goederenlift komt nu niet meer uit in de keuken, de toog komt nu wel uit in de zaal en mindervaliden krijgen niet langer de buitendeur in hun gezicht als ze bovenaan de ramp komen en de zaal binnen willen.

Ongelofelijk dat op 12 dagen plannen aangepast kunnen worden onder druk van onze Burgerbeweging, maar dat de gemeente niet eens het fatsoen heeft om in de afgelopen 5 maanden (!) haar engagement waar te maken om de verenigingen actief te betrekken bij de verbetering van de plannen.