Vorig jaar, op 3 juni, gaven de Halse verenigingen hun noden door aan het gemeentebestuur m.b.t. de nieuwe dorpszaal. Dat had voordien niet kunnen gebeuren omdat de verenigingen niet betrokken waren geweest in het gunningstraject en de planvorming.

Ze drukten hun bezorgdheid uit dat de plannen niet voldeden om hun activiteiten te kunnen organiseren: zaal te laag voor toneel, toiletten ondergronds, enz.

De gemeente beloofde de inbreng van de verenigingen grondig te bestuderen en geen beslissingen te nemen over de dorpszaal tot deze feedback verwerkt was en de verkeersstudie was uitgevoerd.

Op 21 september 2017 kregen de verenigingen te horen dat een overlegtraject opgestart zou worden met alle verenigingen over de zaal. Ook liet de meerderheid (N-VA en CD&V) weten dat een beslissing genomen was over de locatie van de zaal: die zou in de pastorijtuin komen.

De feedback van de verenigingen was op dat moment nog niet verwerkt en de mobiliteitsstudie was niet eens opgestart!

OverHal startte daarom een petitie om 300 handtekeningen te verzamelen, zodat de bezorgdheden rond de dorpszaal (gebruik, functionaliteit, locatie) op de gemeenteraad besproken konden worden. In minder dan een week ondertekenden bijna 500 Hallenaars deze petitie, wat aangeeft dat dit dossier leeft.

Meer dan een jaar later, op 14 juni 2018, werden de verenigingen uitgenodigd voor een ‘stand van zaken’ over de dorpszaal en werden een aantal verbeteringen voorgesteld.

Tegelijk werd duidelijk dat de impact op de tuin een stuk groter zal worden en de kost van de site ongeveer 750.000 euro hoger zal uitkomen dan het miljoen dat oorspronkelijk was ingeschat.

De gemeente wil deze plannen nu versneld op de gemeenteraad van juni agenderen en zal op 28 juni een infomoment organiseren.

Het valt te verwachten dat daags nadien de gele borden voor een stedenbouwkundige vergunning zullen verschijnen.