Op de gemeenteraad van dinsdag 26 juni om 20 uur in het Bethaniënhuis worden de plannen voor de site kerk/pastorij ter goedkeuring voorgelegd aan de raadsleden.

Twee dagen later, op donderdag 28 juni tussen 17 en 19.30 uur, vindt een infomoment over de plannen plaats in zaal Sint-Maarten in de Lindedreef.

Mogen we rekenen op jullie aanwezigheid?

Aarzel niet om je stem te laten horen, vragen te stellen en je bezorgdheden uit te drukken.

Vanuit OverHal zullen we er alles aan doen om de plannen nog te laten wijzigen, zodat ze wel voldoen aan de noden van de verenigingen. We leggen ons ook niet neer bij de locatie die het bestuur zonder overleg met de bevolking naar voor schuift.

Na het infomoment zullen we duidelijk communiceren wat onze volgende stappen zullen zijn.