GEMEENTEBESTUUR PLOFT ZAAL NEER IN GROENE PASTORIJTUIN

Met de intentie om de nieuwe dorpszaal in de pastorijtuin te bouwen, doorboort het bestuur het groene hart van de Halse dorpskern.

Op de foto’s zie je de huidige situatie en wat er nog zal overblijven van de pastorijtuin eens de zaal (grijs) en het terras (geel) gerealiseerd zijn. Aan de kerk wordt het aantal parkeerplaatsen verminderd en er komen extra parkeerplaatsen (bruin) aan de Vogelzang. Hierdoor moet de haag aan de Vogelzang verplaatst worden en wordt ook langs die kant de tuin een stuk kleiner.

De impact op de dorpskern is enorm terwijl er alternatieven zijn die ervoor zorgen dat de pastorijtuin kan blijven bestaan en opengesteld kan worden voor de buurt, de school en verenigingen voor kleinschalige buitenactiviteiten.

In het voorliggende ontwerp zijn alle functies (keuken, toog, enz.) in de zaal zelf aanwezig en niet langer voor een gedeelte in de pastorij. De zaal kan dus volledig los staan van andere gebouwen en eender waar geplaatst worden.

Er is dus geen enkele reden meer om ze aan de pastorij te bouwen. Het ontwerp dat nu voorligt, kan zonder enig probleem aan de villa Markey gerealiseerd worden links van de oprit die nu reeds voorzien is.