De voorbije maanden deed de gemeente bijzonder geheimzinnig over haar plannen voor de site Watermolen (op en achter het terrein van transportfirma Van Aerde).

Dat het de bedoeling was om er woningen te bouwen, was al langer geweten, maar de precieze plannen waren alleen bij een klein groepje beleidsmakers en de meerderheidsfracties bekend.

‘Off the record’ vernamen we van een aantal mensen van CD&V en N-VA dat ze de plannen aan de Watermolen ‘degoutant’, ‘megalomaan’ en ‘niet op maat van Halle’ vonden. OverHal heeft de plannen kunnen inkijken en de typeringen blijken niet uit de lucht gegrepen.

Site Watermolen met straatnamen

Van Roey heeft – net zoals de andere kandidaten – een giga woonproject voorgesteld voor de Watermolen met liefst 63 extra woningen en 5 appartementsblokken die tot vier bouwlagen boven de rest zullen uitsteken. De ontsluiting van de zone gelegen tussen de Watermolen, de Liefkenshoek en de Pannenhuisstraat zou gebeuren via een extra weg midden in de op zich al gevaarlijke bocht van de Driesheide.

Van Roey wil hiermee de volledige verwervingskost van de site recupereren en legt de lat zelfs nog hoger door de gemeente een berg geld voor te spiegelen die deze site zou kunnen opbrengen als de grondprijs opgetrokken wordt naar 330 euro per vierkante meter. 330 euro!

Hoe dit te rijmen valt met de initiële vraag naar een mix van woningen, ook voor minder kapitaalkrachtige Hallenaars ontgaat ons volledig.