De gemeente legde de inschrijvers verplicht twee plaatsen op waar ze een bouwprogramma voor private woningen moesten indienen, namelijk de Lindedreef en De Watermolen.

thInschrijvers mochten bijkomend ook plannen uitwerken voor andere sites. En als inschrijver zou je wel gek geweest zijn om dit niet te doen, want de ‘grondmaximalisatie voor de private ontwikkeling’ telde maar liefst mee voor 15% in de eindbeoordeling van de offertes.

Vrij vertaald: hoe meer woningen je plaatste op grond die je van de gemeente krijgt, hoe beter de offerte beoordeeld werd.

Het bestek dat de gemeente heeft uitgeschreven laat weinig aan de verbeelding over:

“De gemeente wenst met de private ontwikkeling van de sites Watermolen en Lindedreef de hiermee gepaard gaande verwervingskost (meer dan 9,3 miljoen euro, nvdr) volledig, bij voorkeur met nog een positief saldo ten bate van de gemeenschapsinfrastructuur, te recupereren.” (p. 8)

Maar het bestuur ging nog verder: “De inschrijvers worden aangemoedigd om de kostprijs van publieke gebouwen en de publieke ruimte te drukken met private ontwikkelingen (…) om de kosten van gemeenschapsinfrastructuur zoveel als mogelijk, bij voorkeur volledig, te dragen.” (p. 9)

Vrij vertaald: we willen heel veel als bestuur, maar het mag niks kosten, want we hebben geen geld meer om iets te realiseren in Halle na de grote investeringen in Sint-Antonius en Zoersel.

Het is dus niet verwonderlijk dat:

  • alle inschrijvers Halle hebben beschouwd als een grote bouwwerf waar ze naast de verplichte sites best zoveel mogelijk woningen neerpoten, bv. in de pastorijtuin, op het oude voetbalveld, aan de verbindingsweg.
  • de inschrijver die uiteindelijk de hoogste grondwaarde voorstelde mede daarom de opdracht heeft binnengehaald
  • ondanks het al overvolle bouwprogramma van Van Roey het bestuur nog meer woningen wil realiseren: van 6 naar 8 woningen aan de verbindingsweg en van 27 naar 32 in de Lindedreef.

Eens PPS Halle gerealiseerd is, zal Halle onherkenbaar zijn en is de schaarse open ruimte in het centrum voor eens en voor altijd opgegeven.

OverHal vindt dat de gemeente de tering naar de nering moet zetten en niet alles wat waardevol is in ons dorp uit handen mag geven.

Onze vrees is dat net het omgekeerde zal gebeuren en dat er nog méér woningen gaan komen om het financiële plaatje te doen kloppen.