Nadat de verschillende plannen en offertes met elkaar vergeleken waren, besliste het bestuur om alleen met Van Roey verdere onderhandelingen op te starten.

In de periode voor en na de gunning werden de plannen aangepast op vraag van de gemeente. De meeste aanpassingen zijn opnieuw duidelijk gebeurd omwille van budgettaire redenen, maar ten koste van de Halse leefomgeving of de kwaliteit van het project.

  • De klassen van de lagere school waren in het ontwerp van Van Roey getekend in het verlengde van de polyvalente ruimte op de eerste verdieping. De gemeente heeft zelf gevraagd om ze te verplaatsen naar de Halle-Velden, omdat dit qua constructie goedkoper is. Dat hierdoor één grote muur ontstond voor de huizen van de buurtbewoners was blijkbaar geen probleem.

817 May. 07 18.20

  • Van Roey had heel wat maatregelen voorzien om de akoestiek te verbeteren in de school, waaronder een flexibele afscheiding tussen de polyvalente ruimte en de gangen. Omwille van het budget zijn deze geschrapt, waardoor de polyvalente ruimte nu één grote klankkast is die amper gebruikt kan worden terwijl er lessen plaatsvinden.

818 May. 07 18.22

  • In het oorspronkelijke plan van Van Roey kon de pastorij nog steeds gebruikt blijven worden door de verenigingen die er nu vergaderen, repeteren, enz. De gemeente heeft gevraagd om de pastorij mee in te palmen, waardoor de benedenverdieping niet meer gebruikt kan worden door de verenigingen.819 May. 07 18.24
  • In het oorspronkelijke ontwerp van de dorpszaal was er wel een backstage met opbergruimte voorzien, maar ook deze werden door het bestuur geschrapt.