Verwijzend naar de “openbaarheid van bestuur” vroegen we eind vorig jaar aan de gemeente inzage in een aantal documenten van de diverse dossiers – vanaf 2010 tot vandaag – in de hoop om daaruit meer duidelijkheid te krijgen.

15 documenten in totaal! Klik hier om de brief aan het bestuur te lezen.

De gemeente heeft werk gemaakt van het verzamelen van de stukken, en op 7 februari jl. konden Tom en Marc van OverHal een volle dag de dossiers doorkijken.

foto Marc

Enkele cruciale stukken kregen we echter niet te zien:

  • De beoordeling door het schepencollege van de conceptnota’s, die door de 3 aannemers in 2012 werden ingediend.
  • De eigen visienota van de gemeente, opgemaakt op basis van de eerste voorstellen van de 3 kandidaten. Als we niet weten wat precies de visie en dus de verwachting van de gemeente was, is het onmogelijk om de verschillende projecten hierop te beoordelen.
  • Het concrete eindvoorstel van Van Roey, dat als basis diende voor de finale beoordeling, was niet volledig. Zo ontbraken àlle ontwerpen en concrete voorstellen voor het dorpsplein, de Lindedreef, de pastorij, de Watermolen. Van de 2 niet-weerhouden kandidaten kregen we wel alle informatie, maar dus niet voor Van Roey.

OverHal heeft deze ontbrekende documenten opgevraagd, zodat ook deze bestudeerd kunnen worden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!