Over het gebruik van de dorpszaal heerst er onzekerheid bij de verenigingen en de omwonenden. OverHal bracht een vraag naar verduidelijking op de gemeenteraad in de hoop hierover in dialoog te kunnen gaan met de gemeente.

In deze bijdrage lees je de toelichting en motivering door OverHal, de reactie van het bestuur en de analyse van OverHal.


1. Toelichting en motivering van OverHal 

Tom Sleeuwaert: “Er is momenteel een grote onduidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden van de nieuwe dorpszaal, met andere woorden: waarvoor is de zaal bedoeld? Welke activiteiten kunnen er plaatsvinden? Wie kan ze gebruiken? Tegen welke voorwaarden? Enz…

Het antwoord op deze vragen is het startpunt voor een eerlijk debat, en finaal voor een functioneel project dat maatschappelijk aanvaardbaar is:

  • voor de actuele en mogelijke toekomstige gebruikers is het essentieel om te weten welke activiteiten er kunnen plaatsvinden en wat de kostprijs voor het gebruik van de zaal zal zijn. Dat bepaalt namelijk of ze daar hun activiteiten kunnen organiseren of niet
  • voor de omwonenden is het essentieel dat ze de aard en de frequentie van de activiteiten en dus ook de mogelijke impact van de dorpszaal correct kunnen inschatten

Over het gebruik heeft het bestuur reeds verschillende tegenstrijdige signalen gegeven. De ene keer wordt gezegd dat dezelfde activiteiten moeten kunnen plaatsvinden in de nieuwe zaal als in de bestaande, een andere keer horen we dat het niet de bedoeling is om feesten of fuiven te organiseren in de nieuwe zaal.

Het zou jammer zijn een zaal te bouwen die door de doelgroepen – in eerste instantie de verenigingen van Halle – niet gebruikt zou kunnen worden, en dus NIET ten goede zou komen aan de bedoelde versterking van dorpskern van Halle.

Om deze redenen stellen we onze eerste vraag aan het gemeentebestuur: een duidelijk antwoord te geven op de vraag voor welke activiteiten de dorpszaal bedoeld is en wat de gebruiksvoorwaarden zullen zijn (bv sluitingsuur, maximaal aantal avonden gebruik, huurprijs, enz.) vooraleer de ontwerpen verder geconcretiseerd worden.”


2. Reactie van het gemeentebestuur

Burgemeester Verstreken: “Het is altijd duidelijk gemaakt dat het huidig gebruik van de parochiezaal ook het beoogde gebruik is van de nieuwe dorpszaal. Activiteiten die nu kunnen, moeten ook in de nieuwe zaal kunnen plaatsvinden. En de huurprijs zal in de lijn liggen van de huidige voorwaarden.”


3. Analyse door OverHal van het antwoord van het bestuur

Het bestuur geeft aan dat dezelfde activiteiten moeten kunnen plaatsvinden in de nieuwe dorpszaal als in de bestaande zaal Sint-Maarten en beweert dat dit steeds het uitgangspunt is geweest.

Waarom heeft de gemeente het winnende wedstrijdontwerp met een keuken van nog geen 20 m² en een toog van minder dan 12 m² dan vergund aan Van Roey? Wie een beetje ervaring heeft met de activiteiten die nu in de zaal Sint-Maarten georganiseerd worden, weet dat een van de belangrijkste commentaren op de bestaande zaal de onlogische schikking van de keuken en het gebrek aan werkruimte in de keuken is. Dat de keuken nog een stuk kleiner is in het winnende wedstrijdontwerp kan dus niet.

In het tweede ontwerp is de keuken weliswaar groter geworden, ten koste echter van de benedenverdieping van de pastorij die momenteel door verenigingen gebruikt wordt. Voor de bijna 20 activiteiten die er maandelijks plaatsvinden in de pastorij, is er geen alternatief als de benedenverdieping van de pastorij ingenomen zal worden door een keuken/toog. Het enige antwoord dat de gemeente geeft aan deze verenigingen is dat ze een stuk van de nieuwe zaal zullen kunnen huren (en dus niet gratis kunnen gebruiken zoals de pastorij nu) en de tussenwanden in de zaal kunnen dichtschuiven zodat de zaal ook beschikbaar blijft voor andere activiteiten op hetzelfde moment. Ook dat klopt niet qua redenering: als een vereniging voor bv. een vergadering één deel van de zaal huurt, is dat deel niet meer beschikbaar voor andere activiteiten. Indien zelfs maar één deel van de zaal gebruikt wordt door een vereniging, is het niet mogelijk om op datzelfde moment in de overblijvende delen van de zaal een groot aantal activiteiten te organiseren die nu plaatsvinden in zaal Sint-Maarten.

De zaal die getekend was in het wedstrijdontwerp was ook te laag voor toneelvoorstellingen. Hieraan is in het tweede ontwerp van april 2017 niets veranderd. Verder is er geen vast podium voorzien en geen backstage. De toiletten zijn ook, met uitzondering van één wc op het gelijkvloers allemaal ondergronds zonder dat er een lift voorzien is, wat o.a. zeer moeilijk ligt voor verenigingen die zich richten op een ouder publiek.

Je kunt dus als gemeente wel zeggen dat je dezelfde functie wil geven aan de nieuwe zaal, maar als ze in de realiteit niet geschikt is voor heel wat activiteiten, dan ben je daar als Halse vereniging niets mee.