OverHal wil op de gemeenteraad van november een extra punt op de agenda laten zetten over de nieuw te bouwen dorpszaal in Halle.

We willen als burgers gebruik maken van ons recht om zelf een punt op de agenda van de gemeenteraad te brengen. Dat kan volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad op voorwaarde dat minstens 300 inwoners ouder dan 16 jaar dit verzoek schriftelijk steunen.

Het gemeentebestuur gaf op 21 september haar voorkeur aan voor de inplanting van de nieuwe zaal op de pastorijsite en wil deze nu snel realiseren. Alhoewel OverHal heeft aangegeven dat de argumenten van het bestuur duidelijke tekorten vertonen en de analyse onvolledig was, blijft het gemeentebestuur zijn standpunt telkens weer herhalen, zodat dit overkomt als een beslissing.

Daarenboven was door de gemeente beloofd dat er geen beslissing zou worden genomen vooraleer de verkeersstudie er was. De specifieke locatie van de zaal heeft immers een impact op de parkeermogelijkheden en de verkeersstromen rond de zaal. Ook zouden alle verenigingen en middenstanders worden gehoord op 5 oktober op een overleg over de dorpszaal, wat niet gebeurde (alleen de toneelvereniging en de parochie werden uitgenodigd).

OverHal wil het gemeentebestuur op de gemeenteraad van november daarom vragen:

  1. Een duidelijk antwoord te geven op de vraag voor welke activiteiten de dorpszaal bedoeld is en wat de gebruiksvoorwaarden zullen zijn (bv sluitingsuur, maximaal aantal avonden gebruik, huurprijs, enz.) vooraleer de ontwerpen verder geconcretiseerd worden.
  2. Een consensus te bereiken met alle betrokkenen over de functionele inrichting van de zaal zodat de gebruikers minstens hun huidige activiteiten (zoals in zaal Sint-Maarten) kunnen blijven organiseren aan dezelfde voorwaarden, voor de ontwerpen verder geconcretiseerd worden.
  3. Een beslissing over de inplanting van de Dorpszaal in Halle te nemen na objectieve en transparante vergelijking van de sites, waarbij minimaal de site Markey als alternatief wordt opgenomen, met in acht name van de resultaten van de lopende verkeersstudie (Antea) en een objectief onderzoek van de maatschappelijke aanvaardbaarheid.
  4. De documentatie en argumentatie die leidt tot de beslissing openbaar te maken.

OverHal verspreidde daarom op 21 oktober een verzoekschrift in de Halse dorpskern. Hallenaars die dit verzoek willen steunen, vragen we om uiterlijk op zondagmiddag 29 oktober 2017 het verzoekschrift ondertekend terug te bezorgen aan een van de bestuursleden van OverHal.

Het verzoek moet immers tijdig ingediend kunnen worden bij de gemeente (20 dagen voor de gemeenteraad van november).

Wil je dit verzoek ook steunen en woon je in de gemeente Zoersel? Download dan het verzoekschrift hieronder en bezorg het ondertekend terug aan een van de bestuursleden van OverHal of stuur een foto van het ondertekende verzoekschrift naar tomsleeuwaert@hotmail.com.

Verzoekschrift dorpszaal 21 oktober 2017