“De proteststemmen zijn door individueel belangen gedreven en het bestuur behartigt het algemeen belang.” (Burgemeester Liesbeth Verstreken in GvA van 4 maart 2017)

Dat was de eerste reactie vanuit het bestuur toen OverHal voor de eerste keer in de pers kwam, na maandenlange pogingen om met het bestuur rond de tafel te gaan zitten, maar telkens wandelen werd gestuurd.

OverHal werd onmiddellijk vanuit het bestuur geparkeerd als een groepje ‘nimby’s’.

Nimby staat voor Not in my back yard (Niet in mijn achtertuin), een letterwoord om te duiden dat mensen wel gebruik willen maken van voorzieningen, maar er geen hinder van willen ondervinden.

Ondertussen zijn we een half jaar later en worden de verwijten steeds persoonlijker.

Zo reageert Bert Claessens, voorzitter van N-VA Zoersel, als volgt op vragen die een burger aan hem adresseerde naar aanleiding van de bewonersbrief die door de gemeente werd verstuurd: “Thans start een zekere ‘Tom Sleeuwaert’ met de mensen op te ruien tegen en N-VA en CD&V, maar vergeet niet dat die persoon naast de Pastorij woont. Het is hier dus ‘not in my back-yard’ zoals dikwijls met actiegroepen.”

Samengevat: ik mag niks zeggen over de plannen van de gemeente in de pastorijtuin omdat ik er vlakbij woon.

Serieus?

De plannen die de gemeente heeft aan de Blokskens en de invulling van de villa Markey die niet naast, maar letterlijk in mijn back yard liggen. Ook daar mag ik niks over zeggen?

En wat dan met de school en de weg ernaartoe die mijn kinderen dagelijks gebruiken? Een weg die nu een stuk gevaarlijker is geworden aan de kruising Kerkhofweg/Halle-Velden door een gammel verkeerscirculatieplan. Mag ik daar ook niets over zeggen omdat de Kerkhofweg op enkele tientallen meters van mijn tuin ligt?

En de kerk (gelegen op 50 meter) waar ik samen met de andere organisatoren van Halle Leeft kerstconcerten organiseer? En Halle Proeft op het dorpsplein? Ook hier mag ik niks over zeggen?

En wat dan met het steeds gevaarlijker wordende verkeer in ons dorpscentrum? Daar mag ik ook niks over zeggen omdat ik weer betrokken partij ben aangezien mijn kinderen elke ochtend over mijn deur halsbrekende toeren moeten uithalen om zo veilig mogelijk tot in Westmalle en Zandhoven te fietsen?

Serieus?

Als dàt de argumentatie is, dan heb ik gewoon pech dat ik zo centraal woon, denk ik dan.

Maar is het wérkelijk zo dat je als buurtbewoner geen mening mag hebben over projecten in je buurt?

Zijn het niet de mensen die dagdagelijks geconfronteerd worden met de verkeersellende ter plaatse, het gebrek aan parking als er iets in de kerk gebeurt, zelf af en toe eens iets organiseren, enz. die net een nuttige stem kunnen hebben in het debat?

Aan wie moeten we het dan overlaten? Aan mensen die het dorp niet kennen? Aan een firma als Van Roey?

Dat OverHal geen verhaal is van nimby’s, bewijst onderstaand kaartje met daarop de ondertekenaars van de Open Brief die we begin dit jaar hebben verstuurd.

17190640_267131060379188_2910569221549125286_n

Ik wil twee oproepen doen …

De eerste aan het gemeentebestuur: stop met de betrokken Hallenaars en Halse verenigingen af te schilderen als nimby’s. Het is een zwaktebod omdat er geen onderbouwde (tegen)argumenten zijn tegen de voorstellen vanuit de bevolking. Ga met de Hallenaars en de verenigingen in een écht overlegtraject waarin je de bezorgdheden en noden van de Hallenaars centraal stelt. Probeer samen tot een gedragen oplossing te komen.

De tweede oproep richt ik aan alle Hallenaars en Halse verenigingen: steun OverHal in haar initiatieven, ook al krijg je mogelijk de stempel van nimby. Het zij dan maar zo. Beschouw het desnoods als een geuzennaam. Op één week tijd zijn er weer heel wat extra ondertekenaars bij gekomen van onze petitie en ook aan de ramen in Halle prijken hoe langer hoe meer raamaffiches. Geloof niet dat de plannen niet meer omgekeerd kunnen worden. Samen staan we sterk. En vanuit de vzw OverHal zullen we er letterlijk alles aan doen om de plannen grondig bij te sturen in het belang van de Hallenaars.

Tom Sleeuwaert (1 oktober 2017)