Bij de terugkoppeling naar de verenigingen op 21 september beloofde de gemeente een overlegmoment met alle betrokken verenigingen te organiseren over de geplande dorpszaal, zodat alle vragen en aandachtspunten besproken konden worden.

Nog geen week later wijkt de gemeente af van dit engagement: alleen het parochieteam en de toneelvereniging kregen op dinsdag 26 september een uitnodiging. Alle andere verenigingen (de wijkvereniging, OKRA, KVLV, OverHal, enz.) hebben géén uitnodiging ontvangen.

De gemeente argumenteert dat ze nu de bespreking wil beperken tot de effectieve hoofdgebruikers. Daarna kunnen “ad hoc, afhankelijk van de nog openstaande punten, andere verenigingen/organisaties betrokken worden.”

Kunnen betrokken worden”?

Zowel de toneelvereniging als het parochieteam hebben reeds aan de gemeente laten weten dat het beter, eerlijker en consequenter zou zijn als iedereen van bij de aanvang betrokken wordt.

We hebben helaas in het PPS Halle dossiers reeds herhaaldelijk vastgesteld dat het te laat is wanneer “in een latere fase, als de plannen al wat meer vorm hebben gekregen, ad hoc, afhankelijk van de nog openstaande punten, andere verenigingen/organisaties betrokken worden”.

We rekenen er dan ook op dat de gemeente zich aan haar belofte houdt en alsnog de bespreking ruimer organiseert.