Het gemeentebestuur informeerde op 21 september de Halse verenigingen en middenstanders over de stand van zaken van PPS Halle.

Aan de nieuwe verbindingsweg tussen Halle-Velden en Halmolenweg komen 8 sociale woningen i.p.v. 6 (de vergunning is reeds verleend), en aan de Blokskens komen 8 betaalbare bouwgronden. Dit was reeds eerder bekend geraakt.

Voor de site “Lindedreef” plant het bestuur nu 32 wooneenheden i.p.v. 27, waarvan 18 (mogelijks 20) sociale woningen/appartementen!

De gesprekken met de parochie over de verwerving van de gronden van de school aan de Lindedreef zijn echter nog lopende en ook de definitieve plannen zijn er nog niet.

De Hallenaren vroegen om het aantal woningen te beperken en te spreiden, als antwoord krijgen we er nog meer op dezelfde plaats.

Wat kun jij doen?
Bezorg ons via e-mail of brief jouw mening!