Op de gemeenteraad van 21 maart 2017 overhandigde OverHal de handtekeningen van honderden Hallenaren aan het gemeentebestuur. De Hallenaren vroegen uitdrukkelijk om de plannen voor de herinrichting van ons dorp aan te passen:

  • concrete maatregelen te voorzien om de verkeersveiligheid in Halle te verbeteren
  • het aantal woningen in de Lindedreef te beperken en meer te spreiden
  • de dorpszaal te voorzien op dezelfde locatie als vandaag, in de Lindedreef
  • het unieke dorpszicht van kerk, pastorij en pastorijtuin te bewaren.

Op aandringen van OverHal heeft het bestuur in mei en juni een overleg met de betrokken verenigingen en zelfstandigen georganiseerd.

Vanuit de Halse verenigingen werd een tekst opgesteld met gemeenschappelijke feedback die op 3 juni 2017 werd overgemaakt aan het gemeentebestuur. Per locatie werden hierin de pijnpunten opgelijst en werden alternatieven voorgesteld.
65 vragen en suggesties in totaal!

Op 21 september 2017 kregen wij van het gemeentebestuur terugkoppeling.

Wat blijkt?

  • Er komen nog meer woningen in de Lindedreef.
  • De gemeente blijft bij de pastorijtuin als locatie voor de dorpszaal.
  • Het unieke dorpszicht van Halle verdwijnt hierdoor.
  • De gemeente heeft tot nu toe niets gedaan met de concrete feedback van de verenigingen!