Een overweldigende meerderheid gaf in onze enquête van begin februari 2017 aan dat de pastorij en de omliggende tuin als uniek dorpszicht moet behouden blijven, en dat er GEEN zaal naast de pastorij mag komen.

We stelden concreet voor de nieuwe zaal op te richten aan de Lindedreef (huidige locatie van de zaal Sint-Maarten) of naast de villa Markey, gelegen naast het kerkhof (als de zaal niet aan de Lindedreef kan blijven). Zeker geen dorpszaal in de pastorijtuin!

Ook de Halse verenigingen gaven in hun gemeenschappelijke feedback aan de gemeente aan dat ze geen zaal wilden in de pastorijtuin. Ze somden ook heel wat pijnpunten op in de plannen van de zaal naast de pastorij.

  • Er is geen vast podium voorzien voor toneel en andere voorstellingen.
  • De zaal is te klein en te laag voor toneelvoorstellingen. Als we ze zouden moeten
    aanpassen om hieraan te voldoen zou het uitzicht van de zaal nog meer impact
    hebben op het dorpszicht (zie simulatie hieronder)
  • De toog is klein en ligt onhandig in de zaal.
  • De toiletten bevinden zich ondergronds.

dorpszaal na verhoging

De Halse verenigingen stelden daarom een alternatief plan op naast de villa Markey.

652 Sep. 22 12.04

656 Sep. 22 16.46.png

Je vindt de details achter deze links:

Dit plan komt volledig tegemoet aan alle verwachtingen van de verenigingen en is een stuk goedkoper omdat er niet ondergronds gegaan moet worden.

Desondanks blijft het bestuur vasthouden aan het originele plan van een zaal in de pastorijtuin.
Daarbij wordt het gelijkvloers van de pastorij bijna volledig ingepalmd, waardoor deze niet meer beschikbaar is voor de verenigingen die momenteel tot 20 dagen per maand gebruiken maken van de pastorij voor vergaderingen en dergelijke.

Op 5 oktober worden de verenigingen uitgenodigd voor een gesprek met de ontwerpers over de zaal aan de pastorij, om hun vragen en noden kenbaar te maken. Dit had vooraf moeten gebeuren! De wereld op z’n kop.

De argumenten waarom de gemeente de villa Markey geen geschikte locatie vindt voor de dorpszaal zijn stuk voor stuk te weerleggen.

Bovendien wordt deze keuze om vast te houden aan de pastorijtuin hoe langer, hoe duurder.
In het allereerste ontwerp kostte de zaal 850.000 euro. In het bijgestuurde ontwerp waarbij de pastorij mee wordt ingepalmd is de geschatte kost 1.250.000 euro.
Wetende dat de zaal nog steeds niet voldoet en groter en hoger zal worden, zal dit
kostenplaatje nog een stuk toenemen.

653 Sep. 22 12.14

De gemeente luistert niet naar de stem van de Hallenaren en wil van
de bouw van de dorpszaal een duur prestigeproject maken dat niet tegemoet komt aan de noden van de verenigingen.

Voor ons is het duidelijk:
Plaats de zaal naast de villa Markey met alle noodzakelijke functies op
het gelijkvloers.
Renoveer de pastorij en stel de pastorijtuin open voor iedereen.