Overallogo met tekst en HOp de infomarkt van november 2016 werden door heel wat Hallenaars opmerkingen bezorgd aan de gemeente en werden bijsturingen gevraagd aan de plannen die op dat moment werden voorgesteld.

Vlak voor de gemeenteraad van april werd een gemeenteraadscommissie bijeen geroepen om de gemeenteraadsleden een update te geven van de bijsturingen die de plannen sindsdien hebben gekend.

Op de gemeenteraad zelf lichtte de verantwoordelijke schepen Katrien Schryvers (CD&V) toe hoe de gemeente de volgende stappen in het dossier ziet na een overleg met OverHal. OverHal heeft immers afgezien van een eigen informatiemoment naar de bevolking op voorwaarde dat er een overleg ten gronde zou gevoerd worden over PPS Halle met alle betrokken partijen om te komen tot een breed gedragen oplossing.

Schepen Schryvers verklaarde dat de gemeente de bijgestuurde plannen in overlegtraject zal voorleggen aan en zal bespreken met alle betrokken actoren: OverHal, de wijkcomités, de gebruikers van huidige parochiezaal, de gebruikers van het dorpsplein, de lokale middenstand, enz.

Hiervoor zullen twee zaterdagen worden ingepland in mei en juni om enerzijds de plannen in detail voor te leggen en te bespreken. Op het tweede contactmoment zullen alle betrokken actoren feedback kunnen geven over de verschillende sites aan de gemeente. Indien blijkt dat er een extra overleg nodig is, zal dit worden ingepland.

Bedoeling is om tegen eind augustus de plannen te laten aanpassen opdat ze breed gedragen zijn binnen de Halse dorpsgemeenschap.

Vanuit OverHal zijn we zeer blij met deze doorbraak en zullen we zeer constructief deelnemen aan dit overleg met als hoofddoel een breed gedragen oplossing die tegemoet komt aan de noden van de Hallenaars. We rekenen anderzijds op een open instelling van de gemeente om de reële noden en uitgangspunten van de Hallenaars te erkennen en de plannen in die zin aan te passen.