Op zaterdag 15 april nodigde OverHal de Halse vertegenwoordigers in de gemeenteraad en de OCMW-raad uit voor een wandeling langs de verschillende sites van PPS Halle.

OverHal lichtte op elke plaats toe welke bezwaren er zijn tegen de geplande invulling door de gemeente. Zo werd onder andere stil gestaan bij de gevaarlijke verkeerssituatie aan de hoek Kerkhofweg-Halle-Velden en werd effectief getoond hoe het verkeer zich er in de toekomst zou afspelen.

We bezochten ook de Villa Markey, een site die niet in PPS Halle zit, maar volgens vele Hallenaars mogelijkheden biedt. Ook de Halse politici zagen duidelijk het potentieel van de villa nu de omgevingswerken er aan de gang zijn.

Er werd afgesloten in de pastorijtuin met de uitdrukkelijke vraag vanuit OverHal dat deze inzichten ook meegenomen zullen worden in de geplande gemeenteraadscommissie en de besprekingen achteraf met de betrokken verenigingen.