OverHal gesproken uitgesteldVanuit de Burgerbeweging OverHal wilden we op 1 mei in de voormiddag een informatie- en gespreksmoment organiseren in de zaal Martinus omdat er nog steeds heel wat vragen leven bij de Hallenaars over PPS Halle.

Het doel van dit moment was enerzijds om een stand van zaken te geven na de infomarkt van begin november, anderzijds om een open gesprek te voeren over onze gezamenlijke visie, het totaalbeeld van de inrichting van het dorpscentrum van Halle en de noden en mogelijkheden die we samen zien concreet voor te stellen.

Na gesprek met Katrien Schryvers, in het schepencollege verantwoordelijk voor PPS Halle sinds januari 2017, die hierover afstemde binnen het schepencollege, hebben we beslist dit moment uit te stellen.

Ondertussen zijn er door Van Roey en de gemeente aanpassingen aan de plannen gebeurd, o.a. naar aanleiding van de vragen en commentaren die de gemeente ontving na de infomarkt. Welke deze aanpassingen zijn, krijgen de raadsleden van de gemeente Zoersel te horen op 25 april, op een extra gemeenteraadscommissie (geen openbare vergadering).

“Deze aangepaste plannen zijn echter niet te nemen of te laten. De gemeente engageert zich nu om na de gemeenteraadscommissie een periode van overleg met de verschillende betrokken verenigingen zoals de wijkcomités, de toneelvereniging en uiteraard ook OverHal in te lassen”, zegt Katrien Schryvers ons letterlijk. “De bedoeling is in die periode na te gaan of er een gedragen voorstel kan bekomen worden. We hopen samen tot een oplossing te komen waar de leefgemeenschap van Halle achter staat.”

OverHal noemt het positief dat er eindelijk een overleg komt met alle betrokkenen en zal hier zeer constructief aan deelnemen, op basis van de door meer dan 400 mensen ondertekende voorstellen. Ideaal zou zijn dat we op korte termijn samen met de gemeente en andere betrokkenen met één infomoment kunnen komen waarop een voorstel kan gepresenteerd worden dat aansluit bij de vragen van de Hallenaars. Blijkt dat de gemeente de inspraak van de betrokken partijen niet ernstig neemt, dan zullen we alsnog een eigen infomoment organiseren voor de bevolking en andere acties plannen.

We hopen echter dat het niet zover moet komen en willen nu maximaal focussen op het bijsturen ten gronde van de plannen in het belang van Halle en de Hallenaars.

Via deze website houden we jullie uiteraard op de hoogte van de vorderingen.