Financiën

De cijfers, die werden voorgelegd op de infomarkt van 5 en 6 november, bevatten onvoldoende informatie om een interpretatie te kunnen geven.


Ze kunnen als volgt worden weergegeven.

UITGAVEN:

  • Bouw van de school: € 7.286.489,96
  • Inrichting van de Dorpskamer: € 574.072,40
  • Bouw van de polyvalente zaal: € 1.025.401,09

INKOMSTEN:

  • Subsidies voor de school: € 4.237.732,43
  • Verkoop van gronden*: € 1.162.669,00

*netto opbrengst van Lindedreef (in feite terrein van de zaal Sint-Maarten en de parking), Verbindingsweg/Halle-Velden en De Blokskens

Vooreerst wensen we – als belastingbetaler – op te merken dat de geciteerde “inkomsten” deels berusten op de verkoop van patrimonium, dat ooit met middelen van de gemeente werd verworven: de zaal Sint-Maarten en parking ervoor werden verworven met publieke middelen in 2010, voor een bedrag dat echter niet in publieke documenten is terug te vinden; de woningen Halle-Velden werden verworven met publieke middelen voor een bedrag van 620.000 euro + kosten (zie GR 20 april 2010); de gronden aan De Blokskens behoren eveneens tot het patrimonium van de Gemeente.

Verder stellen we ons de vraag hoe men de bovenstaande kosten met het aangegeven detail kan berekenen (tot op de eurocent), als we nog maar in de “ontwikkelingsfase van de visie” zijn, en er geen detailplannen zouden voorliggen.

Wat betreft de geplande polyvalente zaal, merken we op dat deze een oppervlakte heeft van 300 m² (buitenmaten 20 x 15 m²), en een “tussenruimte” tussen de zaal en de pastorij van 25 m². In totaal dus bruto 325 m². De voorgestelde prijs van 1.025.401,09 € (BTW en studiekosten inclusief) geeft aan dat de kostprijs van de geplande zaal 3.155 €/m² bedraagt, wat minstens 20 à 30 % te hoog is voor dergelijk gebouw.